Home Để nâng tầm tóc "Việt"... Phong cách tóc của bạn là?
Để nâng tầm tóc "Việt"... Phong cách tóc của bạn là?

Để nâng tầm tóc "Việt"... Phong cách tóc của bạn là?
Tóc teen
88  44.4%
Tóc ngắn
32  16.2%
Để nhà tạo mẫu tóc tư vấn
23  11.6%
Tóc dài
21  10.6%
Phong cách của tôi
15  7.6%
Tóc rối
7  3.5%
Tóc cổ điển
5  2.5%
Tóc ấn tượng
5  2.5%
Không biết nữa!
2  1%

Số người tham gia bình chọn  :  198
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Chủ nhật, 27 Tháng 12 2020 17:01

Sản phẩm

TONI&GUY TGI O - WAY L'OREAL

Liên kết - Quảng Cáo

Người Online

Hiện có 3 khách Trực tuyến